IT Pitanja

Zašto ne radimo prijedlog dizajna prije nego ugovorimo posao?

Imali smo nekoliko upita zašto ne radimo prijedlog dizajna prije nego ugovorimo posao, pa da klijent vidi hoće li raditi sa nama ili neće. Ukratko ću Vam odgovoriti na ovo pitanje. U Nefertum IT-u prvo ugovorimo posao, a nakon toga krećemo sa dizajnom. Dizajn radimo do onog trenutka dok klijent ne kaže da je zadovoljan da mu se dizajn sviđa i da je "to to". Za takav način rada postoje nekoliko razloga.

Ne radimo gotove prijedloge dizajna koji se preuzimaju sa Interneta, nego za svakog svog klijenta radimo poseban i unikatan dizajn prema njegovim željama i potrebama.

Imamo nekoliko dizajnera koji svojom maštovitošću ideje klijenata pretvaraju u djela, sa kojima su klijenti zadovoljni jer se rade prema njihovim uputama i potrebama.

Ukoliko Vam donesemo gotov prijedlog dizajna prije nego dogovorimo posao, Vi možete reći da Vam se ne sviđa i da ne želite raditi sa nama, a ovako i sebi osiguravamo zajedničku suradnju, a i Vama dizajn koji će Vam se svidjeti. Jer ćemo mi napraviti koliko god je potrebno prijedloga dizajna do onog trenutka dok ne kažete "to je to, možemo na slijedeći korak". Vi ćete dobiti proizvod koji će Vam se svidjeti, a mi ćemo dobiti suradnju i referencu.

Kako registrirati domenu?

Registrirati domenu znači da se Vi upisujete kao vlasnik domene i da se na Internetu pod nazivom registrirane domene nalazite predstavljeni Vi ili Vaša djelatnost. Registrirati domenu isto tako znaći i upisivanje podataka o vlasniku u centralnu bazu svih domena te registracijom domena isključivo Vi nju koristiti na rok na koji ste registrirali domenu.

Za domenu ".hr" nadležna je DNS služba akademske mreže CARNet.
Svaka pravna osoba (tvrtka, obrt, udruga i slično) može registrirati samo jednu domenu. Detalje o domenama i registraciji možete pročitati na CARnetovim stranicama www.dns.hr , a na istim stranicama naći ćete i pravilnik o dodjeli .hr domena.

Također je moguće registrirati i druge domene ".com", ".org", ".net"... te se taj posao obavlja preko organizacija nadležnih za registraciju komercijalnih domena.

Što je domena?

Na internetu izraz domena (engl. domain) znači područje označeno nekim zajedničkim imenom, odnosno skup dostupnih informacija istoga tipa i vrste. Vaše ime domene je vaša adresa na internetu.

Kao što ljudi koriste Vaš telefonski broj da bi Vas nazvali, ime domene pruža drugima mogućnost da pristupe Vašim web stranicama na Internetu. Poželjno je imati efektno, jednostavno i lako pamtljivo ime domene jer ono može igrati veliku ulogu u privlačenju posjetitelja na Vaše web stranice. Unutar Hrvatske domena je besplatna a dodjeljuje ih CARnet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža, prema pravilima za registraciju domena.
Ime domene određuje njezin vlasnik.
Kratica hr na kraju ime je vrhovne ili tzv. top-level domene. Ona označava zemlju
(.hr za Hrvatsku, .de za Njemačku itd.) ili, kao što je to slučaj u SAD, djelatnost dotične tvrtke ili organizacije (.com za komercijalne stranice, .edu za obrazovne ustanove i slično).

Internet domena se može shvatiti i kao dobar položaj trgovine u nekoj ulici u gradu.
Što je Internet domena kraća i jednostavnija za pamtiti, to je isto kao da je lokacija trgovine na vrlo prometnom i lako dustupnom mjestu.

Jedan od njih je činjenica da je iz povijesnih razloga najpopularnija vršna domena bila .com, unutar koje se uglavnom vodila cijela bitka za dostupna imena. Drugi faktor bio je i način registriranja domena. Domene su se onda, kao i danas, registrirale na principu "prvi došao, prvi dobio". Registrira li netko prije Vas domenski naziv koji želite, teško ćete ga dobiti nakon toga, osim ako ne uspijete dokazati da je dotični vlasnik uzurpirao Vaše zaštićeno ime (trgovačku marku), ili ga ne uspijete nagovoriti da Vam ustupi domenu za odgovarajući poveći iznos.

Što je hosting?

Web Hosting je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj web stranica na web poslužitelju i za korištenje e-maila.

Internet stranice se moraju postaviti na posebna računala koja su dostupna 24 sata na dan (neprekidno, non-stop) i takva računala zovu se web serveri. Prostor koji Vi želite imati na tom serveru određuje cijenu koju će te trebati plačati da bi mogli postaviti svoje stranice.

Što je CMS sustav?

CMS (Content Management System) sustav je sustav koji omogućava korisniku samostalno brisanje, postavljanje i/ili mijenjanje podataka na Internet stranicama. Takav sustav omogućava da Internet stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne.

U najširem smislu CMS sustav odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije.

Osobine dobrog CMS-sustava: