Usluge

Nefertum IT ima četiri osnovne grane svog djelovanja, to su:

 

Svaku od ovih usluga možete naručiti, a mi ćemo Vam se obratiti sa našim savjetima i prijedlozima kako bi ostvarili što kvalitetniju zajedničku suradnju.