Grafički dizajn

iStock_000012546628_ExtraSmall.jpgNudimo Vam usluge grafičkog dizajna. Grafički dizaj se odvija između klijenta i našeg dizajnera kako bi se što bolje i kvalitetnije prenijela određena ideja, zamisao ili poruka u svrhu informiranja, educiranja ili upoznavanja preko vizualnih komunikacija i prezentacija. Koriste se različite metode za stvaranje dizajna, "igra riječi", simboli, slike i drugi vizualni efekata za prikaz ideja i poruka.

Grafički dizajneri koriste tipografiju, umjetnost, ilustraciju te razne tehnike za izradu konačnog proizvoda. Osnovne značajke koje čine grafički dizajn su:

 

Grafički dizajn uključuje izradu logotipa, publikacija (časopici, novine, knjige), reklame, pakiranje proizvoda, brošura, letaka... sve ono što Vam je potrebno za Vašu promociju.