Izrada Internet stranica

iStock_000016688945_ExtraSmall.jpgU doba velikog razvitka, napretka i modernizacije te oštre konkurencije vrlo je važan dobar marketing i oglašavanje. Jedan od najvećih medija danas je Internet, te ukoliko želite pratiti trendove, biti uz rame svojoj konkurenciji ili jednostavno želite da se sazna za Vas, Internet stranica je prvi i pravi korak u tom procesu.

Izrada Internet stranice odvija se u nekoliko koraka:

1. Sastanak i Ponuda

Prvo dogovorimo sastanak kako bi utvrdili želje, zahtjeve i potrebe naših klijenata. Nakon inicijalnog sastanka izrađujemo ponudu sa dogovorenim stavkama i cijenama stavki. Ukoliko se klijent slaže sa ponudom krećemo u izradu prijedloga dizajna Internet stranice.

2. Izrada dizajna

Radimo jedinstven, kvalitetan i zanimljiv dizajn. Ne izrađujemo po principu gotovih proizvoda (gdje se predlošci preuzmu sa Interneta), već proizvod koji se izrađuje posebno za Vas i prema Vašim željama. Ukoliko nemate već zamišljeni izgled Vaše stranice, ovdje su naši dizajneri koji će Vam vrlo rado pomoći sa svojim jedinstvenim i kreativnim idejama. Dizajn radimo do onog trenutka dok Vi ne kažete da sve zadovoljni i odobrite izgled dizajna. Nakon odobrenog dizajna krećemo u programiranje Vaše stranice.

3. Programiranje

Internet stranice izrađujemo sa CMS sustavom (Content Management System). CMS sustav se kreira za svakog klijenta posebno, prema njegovim željama i potrebama. Sustav je vrlo jednostavan za upravljanje krajnjem korisniku. Cilj takvog sustava je da korisnik sam može mijenjati sadržaj, dodavati ili brisati slike i ostale materijale kako ne bi morao plačati dodatne usluge ili usluge održavanja stranice.

Po završetku programiranja Internet stranice prikupljamo sve materijale koje želite staviti na Vašu stranicu (tekstove, slike, video materijale...)

4. Popunjavanje Internet stranice

Prikupljamo sve materijale koje želite imati na svojoj stranici. Materijale postavimo onako kako je predodređeno dizajnom, naravno uvijek su moguća blaga odstupanja. Nakon što na Vašu stranicu postavimo sve materijale, stranicu šaljemo Vama na završni pregled. Ukoliko ste zadovoljni sa cjelokupnim izgledom i sadržajem Vaše stranice, stranicu postavljamo on-line.

5. Postavljanje Internet stranice on-line

Ukoliko klijent ima otvorenu domenu, stranicu odmah postavljamo on-line. Za klijente koji žele promijeniti domenu ili otvaraju novu domenu, dogovaramo naziv domene te otvaramo domenu prema dogovorenom nazivu i postavljamo stranicu on-line.

Hosting - je mjesto (server) na kojem će se nalaziti Vaša Internet stranica. Za CMS sustav na kojem radimo potreban nam je Windows server za smještanje Vaše stranice. Tu uslugu nam pruža jedna od najvećih hrvatskih firmi za pružanje hosting usluga.